Условия за ползване на сайта и свързаните с тях услуги

Услугите на сайта, не се предоставят за ползване на лица под 18-годишна възраст, както и за изтрити и/или блокирани потребители.

Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приемате да бъдете обвързани със следните условия,  включително допълнителни указания и изменения в бъдеще.  Ако в даден момент , не сте съгласни с тези условия, молим незабавно да прекратите използването на предоставените услуги.

С натискане на бутона “съгласен съм“ или поставяне на отметка пред “Съгласен съм с условията за ползване на сайта“, публикуване на файл, инсталиране или друго ползване на на услугите Пи-Бокс, вие се съгласявате и приемате тези условия и декларирате че сте най-малко 18-годишна възраст и не сте били остраненени и блокирани до момента  от условията по ползване на сайта.

По свое усмострение, Pbox.BG си запазва правото да променя, видоизменя, добавя или премахва част от тези условия по всяко време.  Моля проверявайте тези условия периодично за промени. Ако продължите да използвате услугите след промените означава вашето задължително приемане на тези промени.

За използвате услугата - публикуване на файл, трябва да предоставите своето потребителско име и парола за ауторизация. Отговорност за поверителноста на вашият акаунт както и всички действия, които се изпълняват след ауторизиране с вашата парола и потребителско име - носите единствено Вие.

Вие се съгласявате, че информацията, която предоставяте при регистрация - по всяко време ще бъде вярна, точна, актуална и пълна.  Ако имате основание и преценяте, че акаунта ви е несигурен (например:  в случай на загуба, кражба или неразрешено разкриване или използване на профила - име, парола и друга конфиденциална информация), се съгласявате незабавно да уведомите Pbox.bg. Pbox.bg не носи носи отговорност за загубите, приченени вследствие на неоторизирана употреба на вашият акаунт.

Не можете да преотстъпвате и прехвърляте своя акаунт.

Използването на услугите предоставяни от Pbox.BG е за лична, некомерсиална употреба. Изключение правят услугите предоставяни на фирми и организации с цел разпространие на качените от тях материали срещу потребителска такса или  други финансови възнаграждения.

Предоставените от потребителите файлове могат да бъдат конвертирани в нужния формат за използване от Pbox.BG както и други файлови формати които могат да бъдат използвани за показване на сайта. Изключение правят услигуте преодоставени срещи финансово възнаграждение в чиито условия е регламентирано това.

С качването на публикацията вие предоставяте права за разпространение, рекламиране, показване, възпроизвеждане на сайта на Pbox.BG, както  и в рекламни банери, RSS фийдове, реклами на други сайтове, линкове,  нюйзлейтъри и други.

Всеки потребител няма право:

 • да публикува материали съдържащи:
 • съдържащи насилие над хора и животни
 • агитация към насилие
 • унижение на човешкото достойнство
 • заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека
 • материали с порнографско съдържание
 • обиди срещу дадена религия или агитация към дадена религия
 • търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация
 • право на интелектуална собственост на трети лица, без съгласието на титуляра на правото
 • пропаганда за дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология
 • призиви към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда
 • информация, подтикваща към извършване на терористична дейност
 • да изтрива и премахва знаците указващи запазени права на дадена публикация в сайта, както и в целия сайт
 • изпраща нежелана поща или спам на други потребители, като това вкючва не само съобщения с рекламна цел, а и други материали като съобщения и призиви за дарения и подписки, клевети, незаконно съдържание, обиди, расистки, етническо обидни и всякакво друго съдържание което всеки разумен човек счита за нежелателно.
 • да публикува и използва материали и средства които възпрепястват нормалната работа на сайта
 • да декомпилира кода на предоставените за използване страници, модули и скриптове
 • да променя, адаптира и създава производни работи въз основа на предоставените услуги
 • да закрива, променя логото и рекламите поставени сайта, независимо от разрешението за показване на съдържание от сайта на други външни сайтове

В страниците на сайта може да се съдържат връзки или препратки към други уеб сайтове (свързани,( англ. линкнати)) или услуги единствено за удобство и интерес на потребителите. Вашата кореспонденция или делови отношения както и участие в промоции на рекламодателите,  разположение в сайта са единствено между вас и като рекламодател. Достъпът и използването на тези сайтове, включително информация, материали, продукти и услуги  достъпни  чрез тях са е единствено на ваш свой собствен риск.

При  получено съобщение  по и-мейл или обикновена поща от потребител или собственик на съдържание(файлове, изображения, публикации) качено от потребител за което не са спазени условията на предоставената услуга за спазване на авторските права, по свое усмотрение Pbox.BG може да премахне споменатато съдържание без предизвестие или да блокира временно достъпа до дадена публикация. Потребителят качил дадена публикация и собственика на материалите могат да изпратят официални писмени доказателства за установяване правото на собственост като копия на документи за собственост и права, заверени “вярно с оригинала“ и печат.

Пощенския адрес за кореспонденция е: България,  София 1000, п.к. 926, Бизнес Фокус ЕООД

Разглеждането на изпратените докумети се извършва в срок от 15 работни дни от дата на получаване на документите.  След разглеждане документите Pbox.BG изпраща писмено отговор по и-мейл и предприема евентуално съответните действия за отблокиране или изтриване на публикацията ако е на лице нарушаване на авторските права.

При нарушение на условията за ползване на сайта от потребител,  Pbox.BG по свое усмотрение  и без отговорност към Вас или трета страна, може да прекрати и  да преустанови достъп до всеки акаунт,  да премахне и изтрие всички публикувани файлове или част от тях си без предизвестие. Всяко съмнение за измама, злоупотреба или незаконна дейност могат да бъдат посочени на съответните органи на реда. Всяка информация в профила ви  се използва само и единственото като информация за контакт с вас, изключение правят слуаите за които има налице законово основание за предоставяне на информация на упълномощените от закона лица (полиция, разследващи органи и др.).

Визуалният интерфейс, дизайн,  информация, компютърни кодове (вкл. изходния код или код, обект),  софтуер, услуги и всички други елементи на услугите, предоставяни от Pbox.BG и търговски наименования са собственост на Бизнес Фокус ЕООД, ЕИК: 200506341  Изключение правят публикуваните от потребителите материали, които се предоставят и са собственост на потребители.  Освен ако не е изрично разрешено от Pbox.BG, Вие се съгласявате да не продавате, лицензирате, разпространявате, копирате, променяте, публично изпълнение или показване, предаване, публикуване, редактиране, адаптиране, създаване на производни произведения, или по друг начин на неоторизирано ползване на материали.

Pbox.BG не носи отговорност за предоставените услуги в  сайта. Вие приемате,  че  използването на  предоставените услуги на ваша отговорност и риск. При никакви обстоятелства,  включително и не само небрежност, Pbox.BG  не поема отговорност за каквито и да е специални, косвени, случайни, наказателни или примерни щети, включително и не само загуба на бизнес, пропуснати ползи и други парични  или неимуществени загуби от използването на предоставените услуги.

За публикуваните каталози, брошури, списания и други промоционални издания на търговските вериги и магазини от Pbox.BG, същият не носи отговорност за информацията в тях.

Pbox.BG може да изпраща известия до вас, включително отнасящи се до промени в условията за ползване, по имейл, обикновена поща или чрез публикации в сайта.

Pbox.BG си запазва всички права и средства за правна защита срещу всяко действие на потребител(ите), които нарушават условията на услугата.