Съхранете природата

Всяка година броят на публикуваните заглавия се увеличава 4 пъти в сравнение с предходната. Всеки 30 секунди в някоя точка на света се отпечатва една книга. Ако е 250 страници, в тираж 1 милион, за отпечатването ù са били унищожени 12 000 дървета.

1/5 от горите се изсичат и се превръщат в хартия. Около 50% от световния пазар за дървен материал се използва за производството на хартия и картон. Помислете само, че за да се произведе 1 тон хартия, са необходими 28 000 литрa вода и 4100 kw/h електроенергия.

Напоследък все повече се използват рециклирани и екологични хартии, произведени без дървесина. Този метод в известна степен намалява разходите и негативните за околната среда резултати. Но проблемът остава неразрешен. Множеството вредни елементи, които се отделят при производството и избелването, продължават да замърсяват атмосферата и водите.

Може ли да съществува издателски бизнес, ако не се използва хартия?
Отговорът е "да". Еко-изборът Ви да публикувате всички печатни издания в електронен вид ще доведе до икономия на хартия и природни ресурси, но ще увеличи и Вашите печалби.

Днес всички имаме компютър и достъп до интернет. Това, което до вчера беше мечта, днес е реалност. С развитието на новите технологии можем да четем всичко на мониторa. Така не само се спестяват милиони, но се запазват горите и не се вреди на околната среда.

Единственият изход е да променим навиците си, защото днес повече от всякога се нуждаем от еко-съзнание и поведение. Защото глобалните проблеми засягат всеки един от нас.