Въпроси и отговори

* Какъв е максималния размер на 1 файл за публикуване ?
* Какви файлови формати е възможно да се публикуват ?
* Какви са условията за публикуване на брошури на супермаркети ?